Untitled Document
Interactive Google Maps Mash-ups

Últims Terratrèmols Locals a Catalunya


Magnitud
Entre: i º

Profunditat
Entre: i Km

Últims terratrèmols

Mida icona:


Totals de la BD:
Número de terratrèmols: 8402
Magnitud
Màxima: 5.1 ML
Mínima: -1.2 ML
Mitja: 0.74 ML
Profunditat
Màxima: 70 km
Mínima: 0 km
Mitja: 6.07 km
Dades del 1/1/2001 fins avui

Mostrar les dades en forma de taula


Llegenda
Icona- Magnitud (ML):
Verda- menys d'1
Groga- entre 1 i 3
Vermella- més de 3

Enquesta aigua envasada

Ajuda si no veu bé el mapa

Sobre el mapa

Tornar a gisngeo.com

© Alexandre Nobajas