Aquests mapes han estat creats pels alumnes de l'assignatura Sistemes d'Informació Geogràfica de la
llicenciatura en Geografia a la Universitat de Barcelona sota la supervisió del professor Àlex Nobajas.

Els alumnes que han realitzat aquesta tasca han estat:

Nom Cognom
Nele Meyer
Esther Sandoval
Omar Clavero
Maura Coca
David Bordas
Francesc Maneja
Joan  Gilabert
Xavi Bach
Joana Pagès
Toni Nogales
Guillem Sala
David Batlle