Untitled Document
Interactive Google Maps Mash-ups

Mapa Interactiu del NomenclÓtor CatalÓ


Top˛nim:

Municipi:

Tipus:

Comarca:

Veure lÝmits comarcals:
|


Heu seleccionat (tipus cap) a totes les comarques

947 elements seleccionats a 947 municipis en 41 comarques diferents

Mostrar les dades en forma de taula

Enquesta aigua envasada

Ajuda si no veu bÚ el mapa

Sobre el mapa

Tornar a gisngeo.com

© Alexandre Nobajas