Sobre el Mapa del Nomenclàtor Català

Aquest mapa incorpora les dades de la nova edició del Nomenclàtor. Incorpora 13.000 nous topònims que permeten cobrir, més detalladament, els elements geogràfics de tots els municipis de Catalunya. Aquesta obra recull i dóna oficialitat a més de 52.000 noms i vol ser una obra de referència per a l'edició de cartografia, retolació, guies de viatge i altres productes informatius.

Les dades s'han obtingut de l'Institut Cartogrąfic de Catalunya en data 27/02/2011.

L'autor declina qualsevulla responsabilitat sobre l'śs i la veracitat de les dades.

Per a qualsevol comentari o suggeriment, em podeu contactar aquķ