Ajuda per veure correctament el mapa

Algunes versions antigues d'alguns navegadors (especialment les versions anteriors a la 8 d'Internet Explorer) no dibuixen o interactuen bé amb el mapa. Si li passés aquest problema provi el següent:

---> Minimitzi i maximitzi la finestra del seu navegador, el mapa s'hauria dibuixar bé fins a la següent interacció amb ell

---> Instal·li una versió més recent del navegador o instal·li'n un altre del seu gust i que estigui actualitzat.

Aquí podeu trobar alguns enllaços als navegadors gratuïts més populars:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari