Sobre el mapa

- Aquest mapa ha estat creat a partir de les dades recollides pel investigadors del Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (GEHC), un grup de recerca de caire interuniversitari, especialitzat en estudis d’història de la cartografia i la informació geogràfica.

- Per fer servir el mapa interactiu cal omplir els camps a partir dels quals es vulguin filtrar el resultats (municipi, autor del mapa, comarca, any d'elaboració i/o si s'hi pot accedir on-line) i prémer el botó "Crear mapa". Si no es selecciona cap filtre es mostraran tots els mapes disponibles a la base de dades. També es pot ajustar la mida de la icona i/o es poden mostrar els límits comarcals per a optimitzar el producte final.

- Cada icona representa que en el municipi on està ubicada s'hi ha trobat un o varis mapes cadastrals elaborats durant la segona meitat del segle XIX. Si la icona és petita vol dir que només s'hi ha localitzar un mapa i fent-hi clic al damunt es desplegarà un globus amb tota la informació disponible sobre el mateix. Si la icona és d'una mida més gran vol dir que hi ha més d'un mapa localitzat al municipi i el globus ensenyarà només un dels mapes localitzats en el municipi.

- En cas que es vulgui veure tota la informació dels mapes dels municipis seleccionats (incloent els mapes localitzats en municipis amb múltiples mapes) hi ha disponible un enllaç que mostrarà una taula amb tots els mapes filtrats en la seva cerca.

- Els controls del mapa són els mateixos que els que fa servir Google Maps, si li cal ajuda la trobarà aquí. L'única diferència és que s'hi han afegit dos tipus de mapes base nous, un de relleu i el topogràfic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

NOTA IMPORTANT: la base de dades està allotjada a un servidor anglosaxó, pel que no accepta alguns dels símbols que el català o el castellà sí empren. És per això que els resultats de la base de dades surten sense accents ni punts volats ni hi ha la lletra Ç ni la Ñ. Els accents s'han tret, la Ç s'ha substituït per SS i la Ñ per N.

És a dir, per a cercar el municipi de Masllorenç cal introduir Masllorenss.